Főoldal

"Mérnököt a mérnöktől"

A Schönherz Bázis összeköti az állást kereső és állást kínáló mérnököket.

CV küldés

Küldj önéletrajzot! Gyorsan, egyszerűen.
Megjegyzésbe írd be a pozíció nevét.
CV küldés

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírek

Munkahelyi zaklatás, lelki terror, ellehetetlenítés a kollegák előtt, avagy a mobbing és a bossing fogalma
Munkahelyi zaklatás, lelki terror, ellehetetlenítés a kollegák előtt, avagy a mobbing és a bossing fogalma
A munkahelyi zaklatásért most már annak a munkáltatónak a felelősségét is meg lehet állapítani, aki behunyt szemmel mindezt tűri.
 
Heinz Leymann svéd pszichológus az 1980-as és 1990-es években végzett kutatásai során összegezte a munkahelyi (kollegák általi) zaklatás, a mobbing fogalmát, miszerint:
 
A pszichológiai terror vagy mobbing, a munkahelyi gyakorlatban etikátlan és szélsőséges kommunikációt foglal magában, amely tervezett rendszerességgel irányul több, de általában egyetlen személy ellen.
Az agresszor nem feltétlenül egy személy, lehet több is, és az sem feltétel, hogy közvetlen munkatárs legyen.
Az áldozat a mobbing hatására tehetetlen és védtelen helyzetbe kerül, és amíg a támadások folytatódnak, ott is marad.
A támadó cselekedetek nagyon gyakran ismétlődnek (statisztikailag hetente legalább egyszer) és hosszú periódusúak (statisztikailag: legalább hat hónapig tartanak).
A gyakori és hosszú időtartamú szélsőséges környezet hatása a munkavállalónál komoly mentális, pszichoszomatikus, egészségügyi és szociális problémákhoz vezet.


 
Az olaszországi Legfelsőbb Bírósága mobbing fogalmát egy ítéletében átültette a munkaviszonyra, és megállapította, hogy munkahelyi zaklatásnak minősül az a viselkedés, amely hosszú időn keresztül nyomást gyakorol a munkavállalóra, tegye azt munkahelyi vezető (bossing) vagy az áldozattal egyenrangú kolléga (mobbing), illetve egy vagy több személy, és amelynek eredményeként a munkavállaló önként felmond.
 
Jogi értelemben tehát az üldözéses magatartás huzamosabb ideig fennáll, káros a munkavállaló testi vagy lelki egészségére és mindig szándékos.
A bizonyítás a munkavállalót terheli. A bíróság külön kitért arra, hogy a fentiekben meghatározott tényállásoknak együttesen kell fennállnia.
 
Ugyanenek a másik formája a bossing, amikor a főnök terrorizálja az alkalmazottat.
 


 
Megjegyzés:
A munkahelyi zaklatás kérdése különösen fontos az Európai Unióban. A 231/2001 sz. rendelet (Corporate responsibility for the white collar crime) egyfajta új felelősségi jogintézményt vezet be, amely szerint a vállalkozás és munkavállalója bizonyos típusú bűncselekmények esetén kollektív felelősséggel tartoznak, ideértve a top menedzsment tagjainak törvénybeütköző cselekedeteit is, amennyiben az a vállalat érdekeit „szolgálta”.
 
Ennek alapján, ha a munkavállaló munkahelyi zaklatás miatt megbetegszik (tipikusan stressz okozta megbetegedések) a felelősség nem csak a zaklató munkavállalóé, hanem a vállalaté is, amennyiben erről tudomással bírt, és ezt eltűrte.


 
 
Segítségért fordulhattok a Tanácsadó Bázisunk tagjához, Dr. Kustos Petrához
 
D r.  K u s t o s   P e t r a  Ü g y v é d i  I r o d a
1 1 4 3  B u d a p e s t,  S t e f á n i a  ú t  7 7.
+ 3 6 2 0 5 9 0 4 6 3 1
i n f o @ k u s t o s l a w f i r m. c o m
k u s t o s l a w f i r m. c o m
 
A Schönherz Bázis oldalán regisztrált vagy szakmai önéletrajzát a Bázisnak elküldő műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek számára 10% kedvezményt biztosítanak az ügyvédi tanácsadás díjaiból.
 
Ha szeretnél új munkahelyet keresni, NE VÁRJ, lépj a tettek mezejére
A Schönherz Bázis segít a jó mérnököknek jó helyet találni.
Van sok szuper állásunk, amelyek Rád várnak, kattints ide
 
#mobbing #bossing #munkahelyizaklatas #programozoallas #seniordeveloper #developerjob #javajob #cjob #dotnetjob #phpjob
 
(forrás: Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda)
 
Oszd meg a hírt barátaiddal is!