Főoldal

"Mérnököt a mérnöktől"

A Schönherz Bázis összeköti az állást kereső és állást kínáló mérnököket.

CV küldés

Küldj önéletrajzot! Gyorsan, egyszerűen.
Megjegyzésbe írd be a pozíció nevét.
CV küldés

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Adatkezelési tájékoztató regisztrációhoz és regisztráción alapuló adatkezeléshez

Adatkezelő (továbbiakban: BÁZIS) adatai: Schönherz Bázis Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H, e-mail cím: adatvedelem@schonherzbazis.hu, telefonszám: +3613653003, adatkezelési kérdésekben kapcsolattartó: Varga Ferenc telefonszáma: +36703312678 e-mail címe: adatvedelem@schonherzbazis.hu).

Érintett (továbbiakban: érintett): az a természetes személy, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli attól függetlenül, hogy aktív munkakeresőként, karriertanácsadásra jelentkezőként vagy rendezvény iránt érdeklődőként regisztráló; hirdetésre, pályázatra jelentkezik; vagy a BÁZIS tevékenysége iránt érdeklődik, és ennek során az adatait a BÁZIS rendelkezésre bocsátó személy.

BÁZIS tevékenysége az adatkezelés átfogó célja: BÁZIS célja, hogy a vele kapcsolatba kerülő mérnökök életútját nyomon követve a lehető legszélesebb körben támogassa a karrierjüket. Ezen célok érdekében BÁZIS szakmai közösséget épít, rendezvényeket szervez, friss híreket, érdekes témákat gyűjt és oszt meg az érdeklődőkkel, HR és karrier tanácsadást, valamint mérnöki életpálya tanácsadást végez, valamint állásokat, munkalehetőségeket közvetít az érdeklődők számára. A BÁZIS a hozzá forduló, informatikai munkaerő igénnyel rendelkezők megbízásai alapján részükre alkalmas munkaerőt keres, pályázatokra az adatbázisából álláskereső munkaerőt ajánl fel, a munkaerő piacon közvetíti a feleket egymásnak. A BÁZIS elemzi a tevékenysége során rendelkezésére álló adatokat, hogy az álláskeresési igényeket minél célzottabban tudja kielégíteni. Ennek során az adatkezelését és informatikai rendszerét fejleszti.

A Kezelt adatok forrása összefoglalóan: a kezelt adatok jellemzően az érintett beleegyezésével kerülnek a BÁZIShoz, a kivételeket minden esetben a Tájékoztató és az Adatkezelési szabályzat tartalmazzák. Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A Tájékoztató és a Szabályzat minden olyan esetet szabályoz, amikor az érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére sem törölhetőek egyes adatok.

I. Kezelt adatok

1. A regisztráció céljától függően

A/ Érdeklődik az általunk végzett tevékenységek iránt, ezért információkat szeretne kapni tőlünk.
Kötelező adatok: legalább: név, privát e-mail cím, privát telefonszám -- ennek hiányában a regisztrációt nem tudjuk elvégezni, a szolgáltatásról nem tudunk tájékoztatást adni;
Szabadon választható adatok: szakmai életút állomásai - ennek hiányában a tájékoztatás nem személyre szabott, nem lesz alkalmas az érintett személyes preferenciáinak a kielégítésére; az érintett döntése alapján megadott adatok: személyes adatok, részletes önéletrajz.
Más adatforrásból beszerzett adatok: amennyiben az érintett az általunk végzett tevékenység iránt érdeklődik, abban az esetben az általa publikus, a saját döntése alapján a Linkedin-en nyilvánosságra hozott adatait megtekintjük, az abban foglaltakat a részünkre megadott adataihoz kapcsoljuk annak érdekében, hogy az érintettnek a velünk kapcsolatos igényeit ki tudjuk elégíteni.
Adattovábbítás: ha az érintett a szabadon választható személyes adatait biztosította számunkra amiatt, hogy a tevékenységünk iránt érdeklődik, abban az esetben az általunk a megbízóink részére végzett állások betöltésére végzett kutatásaink során a tevékenységünk iránt érdeklődő érintett nevét abból a célból ellenőrizhetjük a megbízónknál, hogy megállapítsuk, annak az adatbázisában szerepel-e az adott állás betöltésére pályázóként. Az adattovábbítás előtt minden esetben az érintett beleegyezését kérjük.
Ha az érintett szeretne munkát vagy az érdeklődése alapján konkrét egyedi szolgáltatást kíván igénybe venni, abban az esetben a beleegyezését kérjük ahhoz, hogy a C/ pont szerint kezeljük a már beszerzett személyes adatait és azt követően adatait a C/ alpont szerint kezeljük.
Adatkezelés időtartama: általános érdeklődés esetében az adatokat az utolsó kapcsolatfelvétel után 12 hónapig kezeljük, ha szabadon választott adatokat is közölt, amennyiben ilyet nem adott, meg, akkor adatainak törlésére 6 hónap elteltével kerül sor. Amennyiben az alatt az időtartam alatt a B/ vagy C/ pont alatti adatkezelése is bekövetkezik, adatait annak kezdetétől az adott alpont szerint kezeljük.

B/ Rendezvényünkre jelentkezik:
Kötelező adatok: név, privát vagy munkahelyi e-mail cím, telefonszám, ennek hiányában a regisztrációt nem tudjuk elvégezni;
Szabadon választható adatok: érdeklődési terület, szakmai életút állomásai - ezek hiányában a rendezvényekre adott tájékoztatás nem lesz személyre szabott,
Adattovábbítás: az adatokat nem továbbítjuk.
Adatkezelés időtartama: az adatokat a rendezvényt követően 3 hónapig kezeljük. Kivételek: az érintett megadta az érdeklődési területeit, amely alapján további rendezvényekről kért tájékoztatást személyre szabottan, a rendezvényt követő 3 hónap alatt általános érdeklődése alapján az A/ pont szerint kerül kapcsolatba velünk, újabb rendezvényen vesz részt, tanácsadást kér vagy kap; vagy a C/ pont alatti adatkezelése is bekövetkezik, adatait az adott cél szerint és az adott alpont szerint kezeljük

C/ Munkakereső egy meghatározott munkára vagy munkafajtákra vonatkozóan függetlenül attól, hogy a keresés időszakában rendelkezik-e munkával vagy sem:
Kötelező adatok: név, e-mail cím, telefonszám, szakmai életút állomásai - ennek hiányában a regisztrációt nem tudjuk elvégezni;
Szabadon választható adatok: személyes adatok, részletes önéletrajz, egyéb a munkakereséshez/munkavállaláshoz köthető adatok. Az adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában az álláskeresési támogatás nem valósítható meg eredményesen.
Más adatforrásból beszerzett adatok: amennyiben az érintett az általunk végzett tevékenység iránt érdeklődik, abban az esetben az általa publikus, a saját döntése alapján a Linkedin-en nyilvánosságra hozott adatait megtekintjük, az abban foglaltakat a részünkre megadott adataihoz kapcsoljuk annak érdekében, hogy az érintettnek a velünk kapcsolatos igényeit ki tudjuk elégíteni. Ha nem szeretné ezen adatok kezelését, akkor ezt jelezheti, és törölni fogjuk az adatokat.
Általunk végzett tevékenység alapján Öntől beszerzett adatok: tesztjének fajtája, annak össz elérhető pontszáma, szerkezeti felbontása, az összpontszámhoz és a szerkezeti részek elérhető pontszámához képest az Ön által elért pontszám; és az Önnel készített interjú alapján az Ön által megadott személyes elvárások különösen: bér és béren kívüli elvárásai, egyéb juttatási elvárásai, munkahellyel munkával kapcsolatos konkrét elképzelései; az interjú alapján készített összefoglaló értékelés. A teszt és az összefoglaló értékelés bemutatása, az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Tájékoztató további részében megtalálhatóak. Az adatok megadása nem kötelező, de jelentősen nehezíti azt, hogy az igényeinek megfelelő munkát találjunk Önnek.
Adattovábbítás: az általunk a megbízóink részére végzett állások betöltésére végzett kutatásaink során a tevékenységünk iránt érdeklődő érintett nevét abból a célból ellenőrizhetjük a megbízónknál, hogy megállapítsuk, annak az adatbázisában szerepel-e az adott állás betöltésére pályázóként.
A további adatokat nem továbbítjuk mindaddig, amíg konkrét munkára ki nem ajánljuk az érintettet, kiajánlás esetén a következő, Öntől származó adatokat továbbítjuk: a rendelkezésünkre bocsátott önéletrajza, szakmai tapasztalat időtartama és helye, a munkakör és a végzett munka megjelölésével, iskolai végzettség, iskoláinak adatai, egyéb a munka kereséshez/munkavállaláshoz köthető adatok – amennyiben ezeket rendelkezésünkre bocsátotta.
Adatkezelés időtartama: az adatokat 24 hónapig kezeljük, hogy munkát találjunk; munkára történő kiajánlás esetén az adatkezelés a legutolsó kiajánlástól számított további legalább 30 hónapig vagy a jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos igényérvényesítés elévüléséig fennáll a jogi kötelezettségeink miatt. Ezekben az esetekben kérésére töröljük az adatait kivéve a nevét, elérhetőségeit, az Ön részére a tevékenységünk eredménye alapján kiajánlott pozíciókat és azokat a cégeket, ahova kiajánlottuk önt közvetített személyként. Amennyiben a 30 hónap alatt az A/ vagy a B/ pont szerinti adatkezelési célra kerül sor, abban az esetben az attól számított határidők betartásával kezeljük az adatokat, azzal, hogy a már beszerzett adatait nem fogjuk törölni, amennyiben azok az adott alpont szerinti adatszolgáltatás szerint továbbra is aktuálisak, A megváltozott adatait a változások szerint helyesbítjük, és a helyesbítés előtti adatokat töröljük; a 30 hónap eltelével is kezelhetőek az adatok a határidők lejártáig.

2. Hírlevél

A hírlevél tartalmaz szakmai cikkeket, programokat, rendezvényeket, munkaajánlatokat, karriertanácsadási tájékoztatókat és a BÁZIS aktuális híreit.
Kötelező adatok: név, privát vagy munkahelyi e-mail cím- ennek hiányában a regisztrációt nem tudjuk elvégezni, a szolgáltatásról nem tudunk tájékoztatást adni.
A szolgáltatás igénybe vétele:
Hírlevélre történő feliratkozás útján vagy
ha az 1. C/ pont szerint kezeli a BÁZIS az adatot munkakeresés céljából, abban az esetben a szolgáltatását többek között hírlevél útján teljesíti, és Önnek hírlevél kerül kiküldésre.
A hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez. A munkakereséssel Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a munkaajánlatokat célzottan a hozzájuk kapcsolódó hírekkel közöljük.
Adattovábbítás: A BÁZIS a hírlevél szolgáltatásra a III. pontban megjelölt céggel áll szerződésben.
Adatkezelés időtartama: mindaddig, amíg a hírlevél szolgáltatás megszűntetését nem kéri vagy aktív álláskeresőként Ön állást talált és ennek alapján a szolgáltatásunk teljesítése nem szükséges. A hírlevélről bármely esetben, bármikor le lehet iratkozni az annak alján található linken. A hírlevélről történő leiratkozás nem jár azzal, hogy aki munkaajánlatokat szeretne kapni, ezt nem kapja meg. Azonban ebben az esetben járhat azzal, hogy egyes munkaajánlatok nem kerülnek megküldésre részére amiatt, hogy a hírlevél tartalmazza azokat.

3. Teszt

A teszt tartalma és célja: az Ön szakmájában alkalmazott ismereteket és tapasztalatokat, szakmai kompetenciáit, az angol szaknyelv és kommunikációs nyelvi ismeretét valamint a kommunikációs képességeit felmérje. A teszt kitöltése és az abból származó adatok tárolása nem kötelező, az érintett beleegyezésének hiányában nem kerül rögzítésre vagy törlésre kerül, ebben az esetben az adatok hiányában vagy hiányos adatok esetén alacsonyabb pontosságú jellemrajz készíthető, csökkenhet az érintett elhelyezkedési esélye.
Kezelt adatok: nincsenek kötelezően kezelt adatok. Adatait az állás megtalálása érdekében az ön adatszolgáltatása alapján kezeljük. A karrier tanácsadáshoz vagy munka elnyeréséhez az érintett döntése alapján a beleegyezésével teszt kerülhet kitöltésre mely a teszt kérdésekre adott válaszokból, az érintett nevéből, a teszt össz és egyes szerkezeti egységeinek részpontszámaiból áll.
Adattovábbítás: a teszt kérdéseit és feleleteit nem adjuk át harmadik személynek. A teszt elérhető pontszámát és az érintett által elért esetlegesen az egyes szerkezeti egységek részpontszámát, valamint az érintett erősségeit és gyengeségeit a 4. pont szerinti jellemzésébe beépíthetjük.
Elkülönített Adattárolás és adatkezelés: a tesztek az érintett nevével kerülnek kitöltésre a BÁZIS elektronikus rendszerében elkülönítetten, fokozott informatikai biztonsággal védetten kerülnek tárolásra. A tesztek a kitöltésüktől számított 90 nap elteltével az adatbázisban anonimizálásra kerülnek. A teszt kitöltésének dátumát és végeredményét mindaddig kezeljük, amíg a A/ vagy C/ pont alapján az érintett személyes adatait kezeljük. A tesztek részeredményeit anonimizáltan aggregált adatként használja a BÁZIS.

4. Interjú

Kezelt adatok: a BÁZIS munkakeresés vagy érdeklődésre adott karrier tanácsadási feladat esetén interjút készíthet az érintettel. Az adatokból összefoglaló értékelésre kerülhet sor, amely az érintett képességeit, kompetenciáit és a számára leginkább megfelelő karrier és munkairányokat mutatja meg. Az interjú során készült feljegyzések elektronikusan az érintett nevéhez kapcsolva kerülnek tárolásra. Az interjú és az abból készített jellemrajz adatok tárolása nem kötelező, az érintett beleegyezésének hiányában nem kerül rögzítésre vagy törlésre kerül, ebben az esetben az adatok hiányában vagy hiányos adatok esetén alacsonyabb pontosságú jellemrajz készíthető, csökkenhet az érintett elhelyezkedési esélye.
Adattovábbítás: az interjúról készített feljegyzéseket nem továbbítjuk harmadik személynek. Az interjú alapján készített jellemrajzot nem továbbítjuk mindaddig, amíg konkrét munkára ki nem ajánljuk, adatait az A/ vagy a C/ alpont szerint kezeljük.
Adatkezelés időtartama: az adatokat 24 hónapig kezeljük, hogy munkát találjunk; munkára történő kiajánlás esetén az adatkezelés a legutolsó kiajánlástól számított további legalább 30 hónapig vagy a jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos igényérvényesítés elévüléséig fennáll a jogi kötelezettségeink miatt. Amennyiben a 30 hónap alatt az A/ vagy a B/ pont szerinti adatkezelési célra kerül sor, abban az esetben az attól számított határidők betartásával kezeljük az adatokat, azzal, hogy a már beszerzett adatait nem fogjuk törölni, amennyiben azok az adott alpont szerinti adatszolgáltatás szerint továbbra is aktuálisak, A megváltozott adatait a változások szerint helyesbítjük, és a helyesbítés előtti adatokat töröljük; a 30 hónap eltelével is kezelhetőek az adatok a határidők lejártáig.
Nem kerül sor automatikus döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

5. Hangfelvétel és elektronikus levelezés

Amennyiben adott munka pályáztatásához interjú vagy személyes adatszolgáltatás miatt a partnerünknek/megbízónknak az Ön szakmai adataira, személyes adataira, elérhetőségére van szüksége, abban az esetben elektronikus levélben és/vagy telefonon kérjük meg az Ön beleegyezését azoknak az adatok továbbításához, melyek adattovábbítás címszóval meg vannak jelölve. A beleegyezéséről készült e-mailt, hangfelvételt mindaddig őrizzük, amíg a munka elnyeréséhez átadott adatok őrzésére sor kerül.

II. Adattovábbítás egyéb esetei

A hírlevél küldési tevékenységet a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (https://mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) útján látja el, hozzájuk e-mail cím kerül továbbításra. Az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésének megfelelőségét az „EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK” alapján az itt (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) elérhető tanusítvánnyal igazolja, az adatkezelésének részletei itt találhatóak: https://mailchimp.com/legal/privacy/
A BÁZIS az I.1.A és I.1. C, és I.3. típusú adatkezelése során adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására. Az adatfeldolgozó neve: Schönherz Iskolaszövetkezet (2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18., adószám: 12047244-2-13).
Az adatainak a tárolása a Schönherz Iskolaszövetkezet (2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18., adószám: 12047244-2-13) informatikai rendszerében történik.
A I. pontban meghatározott adatokat azoknak a megbízóknak vagy pályáztató személyeknek továbbítja a BÁZIS, akik által ajánlott munkák elvégzésére Ön alkalmasnak látszik a hozzájárulásával kezelt személyes adatai alapján. Az Ön szakmai adatait, személyes adatait, elérhetőségét kizárólag az Ön, adott partnerünkre vonatkozóan megadott beleegyezésével továbbítjuk.
Ha az érintettek adatai külső adatfeldolgozókhoz kerülnek továbbításra, akkor a személyes adatok jogszerű és megfelelő kezelésének biztosítása érdekében az alkalmazandó jogszabályok előírásainak megfelelő szerződéses megállapodásokat kötünk.

III. Jogok az adatkezelés során

Általános rendelkezések: A jogai gyakorlása során igyekszünk soron kívül eljárni. Legfeljebb 30 napunk áll rendelkezésre a válaszra és a kérése elfogadása esetén ennek teljesítésére, de haladéktalanul fogunk eljárni. Kérjük, hogy elsődlegesen a regisztráció alapján kapott közvetlen kapcsolattartójához forduljon, amennyiben ezt nem ismeri, abban az esetben az adatkezeléssel foglalkozó, a Tájékoztató elején megjelölt személyt keresse emailban és/vagy levélben. Szóbeli panaszt nem tudunk teljesíteni. Ha a személyazonosítása szükséges lesz az igénye elbírásához, akkor ezt kérni fogjuk Öntől. Ennek hiányában szintén nem tudunk kérést teljesíteni.

1. Tájékoztatás és Információkhoz való hozzáférése
A mennyiben az adatok Öntől származnak, akkor visszajelzést kérhet arra, hogy az adatainak a kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor hozzáférést kell kapnia tőlünk: az adatkezelés céljára, a személyes adatok kategóriáira, azokra vonatkozóan, akiknek az adatokat átadtuk (e körben felhívjuk figyelmét a I. és II. pontra), és az adatok kezelésének a tervezett időtartamára, melyet az egyes pontok alapján sorolunk be. Az adatait Öntől szerezzük, be, az interjú alapján készült vélemény szintén hozzáférhető, és az itt írott jogok is megilletik Önt. A mástól beszerzett adatok esetében szintén megadjuk az adatokat. Másolatot kérésére rendelkezésre bocsátunk: a BÁZIS a rendelkezésére bocsátott és Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja, és/vagy jogosult ezen adatokat más adatkezelőnek továbbítani az Ön kérésére.

2. Helyesbítéshez való jog
Ha azt tapasztalja, hogy az adatai nem pontosak vagy megváltoztak az adatok, kérjük, hogy 8 napon belül forduljon hozzánk, hogy az adatait helyesen rögzítsük. A helyesbítéshez való jog Önt az adatkezelés teljes folyamata alatt megilleti. Különösen az alábbi esetekben lehet erre szükség:
  • aspontatlan adatok helyesbítése;
  • a hiányos adatok kiegészítését; és
  • az idejétmúlt vagy elavult adatok törlése.


3. Adatai törléséhez (elfeledtetéséhez) való jog
Kérheti a teljes adatkezelés folyamata alatt azt, hogy töröljük az adatait. Sajnos azokat az adatokat nem tudjuk törölni, amelyeket a jogszabály alapján vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kell kezelnünk, ezek különösen az aktív munkakeresés során keletkezett adatok, melyeket a partnerünknek továbbítottunk is. Ezek az adatok csak azt követően kerülnek törlésre, amikor a jogi igény érvényesítéséhez való jog megszűnik. Jogi igénye lehet a BÁZIS-nak a partnerrel és a partnernek a BÁZISSAL szemben. Minden más adat törléséről haladéktalanul gondoskodunk. Az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra. Különösen az alábbi esetek fordulhatnak elő:
  • adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljaiból;
  • visszavonja azt a hozzájárulását, amelyen az adatok kezelése alapul, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az adatokat jogellenesen kezeltük.


4. Az adatkezeléshez adott jog visszavonásának a joga
Visszavonhatja az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást az adatkezelés teljes tartama alatt. Törölni kell az adatokat, ha visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezeli a BÁZIS, ha az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog értelmében előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ha a regisztrációhoz szükséges adatokra vonatkozik a hozzájárulás visszavonása, a regisztrációt töröljük. Az adatkezeléshez adott jog visszavonása esetén sem tudjuk azokat az adatokat törölni, amelyek jogi igény érvényesítéséhez válhatnak szükségessé. Ezeket az igényérvényesítési időtartam lejártát követően töröljük.

5. Az adatkezelés korlátozáshoz való joga
Ha vitatja az adatai pontosságát vagy az a véleménye, hogy nem kezelhetjük jogosan az adatait (adatai törlését kérte, visszavonta az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását), ha az adatkezelés célja szerint nincsen szükség az adatok kezelésére, ha tiltakozik az adatkezelés ellen, abban az esetben korlátozzuk az adatkezelést. Mit jelent a korlátozás? A korlátozás időtartama alatt csak a beleegyezésével, vagy bármelyikünk igény érvényesítéséhez vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelhetjük az adatokat. A döntésről minden esetben tájékoztatjuk, tudni fogja azt is, hogy teljesítettük a kérdést, vagy elutasítottuk azt, és fenntartjuk jogunkat az adatai kezelésére.

6. Joga a Tiltakozáshoz
Ebben az esetben a BÁZIS a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

IV. Jogorvoslati jogai

Természetesen törekszünk arra, hogy a legkevesebb adatot, a legrövidebb ideig, a célokhoz kötötten biztonságosan kezeljünk. Mind erről megfelelő tájékoztatást kívánunk adni, és a jogos kéréseit teljesíteni kívánjuk. Ennek ellenére előfordulhat, hogy nem értünk egyet, vita alakul ki közöttünk.
Panasztétel: Kérjük, hogy minden esetben elsődlegesen a kapcsolattartásra kijelölt személyhez forduljon, mert ez a kollegánk tud hatékonyan segíteni. Ugyanakkor az Adatkezelő adatai szerinti bármely postai vagy elektronikus címre is élhet a panaszával a Tájékoztató elején megjelölt címekre.
Hatósághoz fordulás joga: Ha a probléma nem oldódik meg a közreműködésével, nem elégedett a válasszal, abban az esetben a következő szervekhez fordulhat:
NAIH – nemzeti adatvédelmi hatóság posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2. Bíróság: az érintett lakhelye szerinti törvényszéken.
Kérjük, hogy ha vitát hatósági vagy bírósági úton kívánja megoldani, abban az esetben is értesítsen erről bennünket! Mi igyekszünk kapcsolatba lépni Önnel, a hatósággal, és az Ön által megjelölt személlyel, mert az az érdekünk, hogy együttműködjünk, jogszerű megoldást találjunk, az időt és a költségeket a minimálisra csökkentsük.